Mörning

Mörning är när köttet, med hjälp av egna enzymer, bryter ner proteiner i celler och bindväv.

Mörningsprocessen ger dig ett kött som är välsmakande och mört vilket gör det mer lättskuret och med mindre tuggmotstånd

Hängmörning

Hängmörning som är den traditionella metoden, genomförs oftast med hel- eller halvkropp och kräver stora utrymmen samt en kontrollerad miljö avseende luftfuktighet, cirkulation och temperatur.

Vakuummörning

Köttet vakuumförpackas i luft- och vattentäta plastpåsar och lagras under minst en vecka i högst 5,7°C för att uppnå 40 dygnsgrader.
Vakuummörningen sker helt i anaerob miljö, det vill säga helt utan närvaro av fritt syre.
Det medför att pH-värdet blir lägre än för hängmörat kött och att smaken efterhand blir syrlig och blod- eller serumliknande.

Mörningspåse

Torrmörning med vakuum är inget som görs i de påsar som medföljer apparaten. Torrmörning görs med speciella påsar som låter vätskan från köttet dunsta under de 20-30 dagar som köttet ligger i kylskåpet. Denna process är relativt ny och togs fram av ett Dansk företag, Tub-Ex ApS. Processen kallas för Tublin. Tublin-påsen är tillverkad en en elastisk och mycket slitstark plast och som har porer vilket låter vätska från köttet dunsta ut, utan att tillåta bakterier från omvärlden komma in.

Nu kan du möra dit kött hemma i kylskåpet på 2–6 veckor med våra Mörningspåsar..

Påsarna stoppar fukt från att nå in i dem. De förlorar inte vakuumet samtidigt som smak och konsistens bevaras.

Påsarna användas till att möra kött eller torka produkter som exempelvis salami och skinka. 

Information rörande vakuummörning finns en väldigt intressant forskningsrapport PDF framtagen av Erica Karlsson på SLU, fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap. I den presenterar hon bl.a just Tublin-metoden. Det intressanta är att Erica i sin rapport skriver att mörningen enligt Tublin-metoden ger likvärdigt resultat och i vissa fall till och med bättre resultat än ett kött som hängmörats under samma tidsperiod.

Är du intresserad av att möra mer kött hemma finns mörningspåsar här