Vildsvin

Vildsvinet var en av de tidiga invandrarna till Sverige efter istiden för omkring 11 000 år sedan.

De etablerade sig först i södra Sverige och vandrade sen norrut.

Vildsvinet jagades och det är oklart när vildsvinet försvann i Sverige, 

Bortsett mindre etableringar saknas belägg för frilevande vildsvin på fastlandet de senaste 1000 åren.

I mitten på 1970-talet etablerade sig grupper vildsvin som rymy från hägn i trakterna av sörmländska Trosa, Björkvik och Kiladalen. 

Stammen har därefter spridits och nu mera finns vildsvin i samtliga län i södra Sverige

Vildsvinet har en högrest bog och sluttande rygglinje som avslutas i en kort och rak svans. 

Kroppen är tillplattad från sidorna och ger ett ganska smalt intryck rakt fram- eller bakifrån. 

Huvudet är trekantigt i profil och öronen upprättstående. 

Nosen avslutas i ett tryne. Båda könen bär hörntänder som sticker upp ur underkäken.

Ett fullvuxet vildsvin i Sverige blir omkring 1 meter i mankhöjd och drygt 1,5 meter långt. 

Suggan (honan) väger då vanligtvis över 100 kg, medan galten (hanen) är tyngre och kan väga uppemot 200 kg.

Aktiva filter