Kronhjort

Kronhjorten, eller kronviltet som det ofta kallas, hålls av många som det absolut förnämsta högviltet. 
Dess skönhet, dess grace och dess respektingivande uttryck har, i kombination med dess ofta 
framgångsrika agerande, gett upphov till fascination, mytbildning och sägner.

Kronviltet är högbent med långsträckt kropp och lång, slank hals. Kroppslängden för ett fullvuxet handjur är 175–200 cm, 
mankhöjden 120–150 cm. Hjortarna blir inte fullvuxna förrän vid 6-8 års ålder och enstaka storvuxna svenska hjortar 
kan då uppnå en levandevikt på uppemot 300 kg före brunst, även om medelvikten förmodligen ligger på runt 200-230 kg. 
En vuxen hind väger 100-150 kg

Kronhjortens kött kan uppfattas ha en något starkare viltsmak och något grövre konsistens än dovhjorten
Styckdetaljen från en kronhjort kommer även att vara större än från en dovhjort

Ursäkta olägenheten.

Sök igen