Rådjur

Rådjuret - vårt minsta och mest vanliga hjortdjur.

Rådjuret är gracilt byggt, Kroppen är långsmal och halsen är lång, Djuret har stora öron och huvudet avslutas i en spetsig nos.

Pälsen är i allmänhet rödbrun under sommarhalvåret och gråbrun under vinterhalvåret. Baktill har rådjuret ett område med vit päls som brukar kallas akterspegel.

Ett normalstort vuxet rådjur har en mankhöjd på 70-75 cm och en tillika 70-75 cm lång kropp, Ett sådant djur väger 20-30 kg.

Rådjuret kan bli en svår skadegörare både i barrskogs- och trädgårdsodlingar för att den lever på energirik och lättsmält föda som består av örter och blad.

Aktiva filter